Darmowy Program PIT do rozliczenia PIT za 2020 rok

Aktualne formularze PIT zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów

Rozliczenie PIT
- szybko i bezbłędnie

  • Kreator lub AKTYWNE DEKLARACJE
  • E - DEKLARACJE wysyłka PIT przez internet
  • WYDRUK i zapis deklaracji na komputerze
  • 25 LAT doświadczenia w podatkach

PIT 28,36 36L, 37, 37

Rozliczonych podatników

PIT Format 2020/2021 pomaga dzieciom i młodzieży

Fundacja Pociecha pomaga dzieciom z rodzin
niewydolnych wychowawczo, często z problemem
alkoholowym. Obecnie mamy podopiecznych
w wieku od 6 do 17 lat. Wspieramy świetlice
środowiskowe – zapewniamy dzieciom
bezpieczne miejsce po szkole, opiekę, ciepły
posiłek i pomoc w nauce.